Катедра "Управление"

Изпитна сесия за специалност БА-ВМ, 3 сем.

вторник, 11 май 2021 9:49 /
Начало:
неделя, 16 май 2021 11:00
Край:
четвъртък, 10 юни 2021 15:00
Място:
Online - MS Teams
Подробности:

Дати за редовна и поправителна изпитна сесия за специалност Бизнес Администрация със специализация Висш мениджмънт 3 сем., - втори летен семестър. Изпитите ще се проведат онлайн в MS Teams.

 

Дисциплина

Преподавател

Дата и час за лятна редовна сесия

Дата и час за лятна поправителна  сесия

1

 Системи за управление на разходите

проф. д.н. Мая Ламбовска

 30.05.2021 г., 12.00 ч.

 10.06.2021 г. 

9:00 ч.

2

 Глобален мениджмънт

проф. д-р Цветана Стоянова

 16.05.2021

11.00 ч.

 04.06.2021 г.

17:00

3

 Управление на проектно портфолио

проф. д-р Матилда Александрова

 29.05. 2021 г.

10:00 ч.

 2.06.2021 г.

18:00 ч.

4

 Управление на аутсорсинга и субконтракторството

доц. д-р Татяна Кичева

 31.05.2021, 13.00 ч

 10.06.2021,

12.30 ч

5

Корпоративна социална отговорност 

доц. д-р Филип Стоянов

 18.05.2021 от 18:00 ч.

 08.06.2021 г.   

18:00 ч.