Катедра "Управление"

Обновено: четвъртък, 05 ноември 2020 17:47

Контакти

Ръководител катедра

Административен секретар

Диана Велинова

E-mail E-mail: diana_velinova@unwe.bg 

Phone Телефон: (02) 8195 257

Office Кабинет: 1047