Катедра "Управление"

Обновено: вторник, 26 януари 2021 12:12

Партньори

Катедра "Управление" работи в сътрудничество с български и чуждестранни висши училища и научни организации:

  • Висши училища и научни организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов български университет, СУ, ТУ и др.
  • Международни организации: фондация "Отворено общество"; Мисията на Европейската комисия и др.
  • Сродни висши училища, институти и катедри от европейски и други страни:  AEDEM, SIGEF, Университетите на Барселона, Лил, Бохум, Лондон, Злин, Катовице, Жилина, Братислава, Букурещ, Брашов и Ниш.