Катедра "Управление"

Обновено: сряда, 02 март 2016 13:13

Проекти


Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ


Университетските проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години:

Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2011 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2010 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2009 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2008 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2007 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2006 г.;

Университетски проекти за научни изследвания - 2005 г..