Катедра "Управление"

Проведе се първа част на майсторския клас „Лидерството – В битката за реални резултати"

четвъртък, 21 май 2020 23:08

От 29 април до 5 май 2020 бе проведена първата част на майсторския клас „Лидерството – В битката за реални резултати“. Занятията бяха предвидени за началото на месец април, но поради санитарната обстановка свързана с Ковид-19 бяха изместени напред и проведени онлайн. Участниците успяха да обсъдят и влезнат в дълбочина по ключови теми свързани с личностни разбирания, подходи и техники, които са фундаментални, и които не само дават съществено предимство при използването им на професионално ниво, но са изключително полезни и на лично ниво.

Занятията се проведоха в активен диалог с лични анализи, вземане на позиции и обсъждания. Всеки от участниците завърши първата част с набор от анализи и инструменти, които дават солидна база за бързо ориентиране в сложни ситуации и взимане на информирани и отговорни решения. Етиката, коректността, личната отговорност и професионалния подход бяха основен вектор през целия курс. Майсторския клас се провежда в партньорство с Катедра Управление и Центъра за добри управленски практики към Университета за национално и световно стопанство. Втората част на „Лидерството – В битката за реални резултати“ ще се проведе през месец юли, като освен задълбочаване по някои от ключовите сюжети - във фокус ще бъдат разбирания, техники и подходи свързани с комуникациите и работата в екипи.

Галерия снимки от Проведе се първа част на майсторския клас „Лидерството – В битката за реални рез ...