Катедра "Управление"

С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“ честваха своята 50-годишнина

петък, 02 декември 2016 14:25

Юбилейна кръгла маса на тема „Обучение на висококвалифицирани специалисти по управление и информационни технологии в сътрудничество с бизнеса“ бе организирана в университета по случай 50-годишнината на катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“.

На събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, доц. д-р Цветана Стоянова, научен секретар на катедра „Управление“, акад. проф. д.т.н. Кирил Боянов от БАН, зам.-ректорите доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, декани на факултети, ръководители на катедри, студенти.

Акад. Боянов, проф. Кисимов, проф. Стефанова, проф. Статев, доц. Миронова, доц. Стоянова (отляво надясно) при откриването на форума 

Честваме половинвековния юбилей на две катедри, които са като сиамски близнаци, обърна се към присъстващите в залата ректорът проф. Статев. Той изрази своята академична и човешка почит към „първостроителите, преподавателите и учените, които основават една катедра, която по-късно става академичен фундамент на днешните катедри „Управление“ и „Информационни технологии и комуникации“. Проф. Статев оцени изминалите 50 години като „време на упорита работа“, „академично сътрудничество и „колегиално партньорство“, „висока отговорност на изследователски и преподавателски търсения, на благородна битка и професионална компетентност, на почтена работа за просперитета на УНСС“.  

В голямата конферентна зала

От името на академичното ръководство на УНСС проф. Статев пожела на катедрите-юбиляри нови успехи и просперитет за младите хора, които са призвани да обучават и възпитават, по-нататъшно развитие на общото и благородно дело. „Вярвам, че достойното начало и достойното настояще на двете катедри са гаранция за достойното им бъдеще. Доказателство са вашият потенциал, възможностите ви да давате достойни професионални отговори на всяко предизвикателство, да не отстъпвате пред изпитанията и трудностите, за да продължим заедно по общия си академичен път“, заяви ректорът.

Проф. Статев приветства двете катедри-юбиляри

Ректорът награди катедра „Информационни технологии и комуникации“с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ "за постижения в преподавателската и научноизследователската работа и по случай 50 години от създаването й". Той връчи наградата на ръководителя на катедрата проф. Камелия Стефанова (на снимката долу).

Със същото отличие проф. Статев награди и катедра „Управление“ и връчи възпоменателния медал на доц. Надя Миронова (на снимката долу).

Студентите, приети през 2017 г., ще получат електронна студентска книжка, посочи проф. Статев преди да връчи отличието на проф. Валентин Кисимов. Дългогодишният ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ и сега директор на  Центъра за компютърни иновативни системи получи статуетката "Проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС" за принос в развитието на катедрата и електронизацията на университета“. УНСС е университетът с най-висока степен на електронизация в администрирането на учебния процес, изтъкна ректорът.

Проф. Статев връчва отличието на проф. Кисимов

Проф. Статев отличи с почетна грамота Дамян Иванов, управител на компанията за бизнес софтуер dWare, за ползотворно сътрудничество с университета.

Проф. Стефанова благодари на ректора проф. Статев за волята и академичния дух на университетското ръководство за  развитието на катедрата и му връчи благодарствено писмо (на снимката долу).

Доц. Миронова направи кратко представяне на катедра „Управление“, като открои етапите от създадената през 1966 г. най-стара катедра по стопанско управление в страната - “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”, до днес. Тя се спря на учебната и преподавателската дейност, бакалавърските програми и магистратурата “Бизнес администрация” и специализациите по “ Бизнес комуникации”, “Управление на качеството и околната среда” и “Здравен мениджмънт”, както и на 20-те докторанти на катедрата. Доц. Миронова представи оценка на завършилите професионално направление „Администрация и управление“, коментира конкурентоспособността на обучението, подготовката на висококвалифицирани специалисти по  управление чрез придобиване на фундаментални знания и практико-приложни умения.

Доц. Миронова представя катедра "Управление"
Участници в кръглата маса

Историята на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проследи нейният ръководител проф. Стефанова.  Тя се върна към началото и  развитието по години, новите специалности, водещите академични фигури, основните области на научни интереси. Над 2000 са студентите, завършили в катедрата, 200 са магистрите й, изтъкна тя. Паралелно с това проф. Стефанова открои и етапите в развитието на информационните технологии в света - от „прохождането“ през 60-те години и първия персонален компютър през 70-те, до първото десетилетие на XXI век – „времето на Гугъл“ и облачните технологии днес. Като проекция на прогреса напред проф. Стефанова изтъкна: „Бъдещите колеги ги очакват огромни предизвикателства“.

Проф. Стефанова

Галерия снимки от С юбилейна кръгла маса катедрите „Управление“ и „Информационни технологии и кому ...