Катедра "Управление"

Защити на магистърски тези през месец МАРТ 2024г.

вторник, 23 януари 2024 18:22 /
Начало:
петък, 15 март 2024 10:00
Край:
събота, 16 март 2024 14:00
Място:
УНСС и онайн
Подробности:

1. Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър редовно обучение на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра, специалност „Управленско консултиране“ - 2 сем.,  специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Бизнес комуникации“ - 3 семестъра, „Управление на миграционните процеси“ - 2 сем., „Местно самоуправление“- 2сем. - ще се проведе на 15 март 2024г. /петък/ от 10.00 , зала 1058.

2. Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър ДО - София на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Висш мениджмънт“ - 2 и 3 семестъра - ще се проведе ОНЛАЙН на 16.03.2024г. /събота/ от 12.00  часа.

Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО на УНСС се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок до 08.03.2024г. следните документи:

- Декларация за лични данни /изтеглете от ТУК/;

- копия на дипломите за средно и висше образование;

- две снимки паспортен формат /4,5х3,5см - надписани с две имена и факултетен номер/ на място в ЦДО /приемно време от 8:00 до 16:30ч./ или изпратят по куриер на адрес: 1700 София, Район “Студентски", ул. 8-ми декември №19, УНСС, Център за дистанционно обучение.

Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. МАРТ 2024г. е 31.01.2024г. /сряда/.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD /с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата/ - 08.03.2024г. /петък/ в каб.1047 в работен ден от 9.00 до 16.30 часа. /Обедна почивка между 12.00 и 13.00 часа/.

Изготвяне на рецензии - от 09.03.2024г. до 13.03.2024г.

Получаване на рецензии - на 14.03.2024г. /четвъртък/ на университетския e-mail на студента.

 

3. Защита на магистърски тези за ОКС-Магистър ДО - Хасково на студенти от специалност “Бизнес администрация“ - 2 и 3 семестъра, специалност “Бизнес администрация“ със спец. “Социална отговорност“ - 4 семестъра, „Комуникационен мениджмънт“ - 2 сем., „Местно самоуправление“ - 2 сем., - ще се проведе ОНЛАЙН на 16.03.2024г. /събота/ от 10.00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърската теза e 31.01.2024г. на имейл: [email protected] или на място в РЦДО Хасково, Олга Георгиева 

Краен срок за предаване на магистърската теза до 08.03.2024г., вкл. - в Учебен отдел на РЦДО Хасково, Олга Георгиева (от понеделник до петък, от 9:00 до 16:00 ч.). 

Предават се: 

  • 1 брой на хартиен носител и 1 брой на CD (с надписани 3 имена, факултетен номер и тема); 
  • копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата; 
  • копия на дипломи за средно образование и за бакалавър; 
  • 2 бр. снимки (формат за документи). 

Изготвяне на рецензии - от 09.03.2024г. до 13.03.2024г.

Получаване на рецензии - 14.03.2024г. /четвъртък/ на университетския e-mail на студента.

Забележка: За да бъде подадено електронно по e-mail /вместо на място в РЦДО Хасково/, заявлението за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърската теза, е необходимо да се спазват следните стъпки: 

1.Разпечатва се заявлението от сайта на катедра "Управление". 

2.Попълва се от студента, след което се подписва и сканира. 

3.Файлът се изпраща до избрания от вас потенциален  научен ръководител по e-mail с въпрос дали е съгласен да бъде научен ръководител по избраната и записана в заявлението тема. 

4.Изчаква се положителен отговор от преподавателя, след което заявлението и полученото писмо с отговора от преподавателя се препращат на e-mail: o[email protected]  

5. При предаване на готовата магистърска теза също се изисква подпис или потвърждение от научния ръководител. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка със защитите през месец МАРТ 2024г., ще бъде необходим актуалният университетски e-mail на студента, който се вписва в Заявлението. При  забравен  университетски   e-mail  е необходимо да се напише съобщение с трите имена, факултетния номер и специалност на адрес - [email protected]

За всички студенти в ОКС-Магистър:

Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. МАРТ 2024г. е 31.01.2024г. /сряда/.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD /с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата/ - 08.03.2024г. /петък/ в каб.1047 в работен ден от 9.00 до 16.30 часа. /Обедна почивка между 12.00 и 13.00 часа/ - за студентите в ОКС-Магистър – редовно обучение и ДО-София.

Изготвяне на рецензии - от 09.03.2024г. до 13.03.2024г.

Получаване на рецензии - на 14.03.2024г. /четвъртък/ на университетския e-mail на студента.