Катедра "Управление"

Защити на магистърски тези през месец ЮНИ

понеделник, 10 юли 2023 17:30 /
Начало:
вторник, 25 юни 2024 10:00
Край:
събота, 29 юни 2024 13:00
Място:
Подробности:

1. Защитите на ОКС-Магистър - редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., спец. „Бизнес администрация“ със спец. „Висш мениджмънт“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Управленско консултиране“, специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Бизнес комуникации“ - 3 семестъра, специалност „Управление на миграционните процеси“ - 2 сем. и специалност „Местно самоуправление“ - 2 сем. да се проведат на 25.06.2024г. /вторник/ от 10.00 часа, зала 1058 или /3036/.

2. Защитите на ОКС-Магистър - ДО-София - специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Висш мениджмънт“ - 2сем. и 3 сем. да се проведат на 29.06.2024г., събота, ОНЛАЙН, от 9.30 часа.

3. Защитите на ОКС-Магистър - ДО-Хасково - специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Социална отговорност“ - 4 сем., специалност „Комуникационен мениджмънт“ - 2 семестъра, специалност „Местно самоуправление“- 2 семестъра да се проведат на 29.06.2024г., събота, ОНЛАЙН, от 10.00 часа.

……………………………………………………………………………………………………

Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през м. ЮНИ 2024г. е 31.05.2024г.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD /с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата/ - в периода от 10.06.2024г. /понеделник/ до 14.06.2024г. вкл. /петък/ - каб.1047 от 9.00 до 16.30 часа.

Изготвяне на рецензии - от 17.06.2024г. до 23.06.2024г. вкл.

Получаване на рецензии - на 24.06.2024г. на университетския e-mail на студента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка със защитите през месец ЮНИ 2024г., ще бъде необходим актуалният университетски e-mail на студента. При проблем с университетския e-mail се пише съобщение с трите имена, факултетния номер и специалност на адрес - [email protected]