Катедра "Управление"

Отчитане на преддипломни стажове

петък, 03 февруари 2023 21:53 /
Начало:
Край:
неделя, 18 юни 2023 16:00
Място:
УНСС
Подробности:


СЪОБЩЕНИЕ

 ОКС-БАКАЛАВЪР - ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ IV КУРС,
специалност „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ и

специалност „МЕНИДЖМЪНТ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

летен семестър 2022/2023г.

Поток

Форма на обучение

Отговорник

234

Редовно обучение,

4-ти курс

 гл. ас. д-р Илия КЕРЕЗИЕВ

 е-mаil: [email protected]

937

Дистанционно обучение - София, 4-ти курс

 ас. д-р Станимир СТАМАТЕВ

 е-mаil: [email protected]

733

Дистанционно обучение - Хасково, 4-ти курс

 хон. преп.  д-р Даниела СТОЯНОВА

 е-mаil: [email protected]

 

Правилата  задължителните преддипломни стажове може да намерите на сайта на катедрата в секция Обучение >ОКС Бакалавър или тук.