Катедра "Управление"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2023г.

сряда, 01 февруари 2023 13:24 /
Начало:
петък, 07 юли 2023 9:00
Край:
събота, 08 юли 2023 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

1. Защити на магистърски тези за ОКС-Магистър - редовно обучение, специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., спец. „Бизнес администрация“ със спец. „Висш мениджмънт“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Управленско консултиране“, специалност „Бизнес администрация“  със спец. „Бизнес комуникации“ - 3 семестъра, специалност „Управление на миграционните процеси“ - 2 сем. и специалност „Местно самоуправление“ - 2 сем. - 07.07.2023г. /петък/, от 9.00 часа, зала 1058.

 

2. Защити на магистърски тези за ОКС-Магистър - ДО-София - специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Бизнес администрация“  със спец. „Висш мениджмънт“ - 2сем. и 3 сем. - 08.07.2023г. /събота/, ОНЛАЙН, от 9.00 часа.

 

3. Защити на магистърски тези за ОКС-Магистър - ДО-Хасково - специалност „Бизнес администрация“ - 2сем. и 3 сем., специалност „Бизнес администрация“ със спец. „Социална отговорност“ - 4 сем., специалност „Комуникационен мениджмънт“ -  2 семестъра, специалност „Местно самоуправление“- 2 семестъра - 08.07.2023г. /събота/, ОНЛАЙН, от 10.00 часа.

 

Крайният срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител за защита на магистърска теза през ЮЛИ 2023г. е 31.05.2023г.

Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD /с надписани три имена, факултетен номер и тема или копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата/ - 23.06.2023г. /петък/- в каб.1047 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

Изготвяне на рецензии - от 26.06.2023г. до 05.07.2023г.

Получаване на рецензии - 06.07.2023г. на университетския e-mail на студента.