Катедра "Управление"

Кандидат-докторантските конкурси

петък, 16 декември 2022 10:02 /
Начало:
сряда, 01 февруари 2023 10:00
Край:
сряда, 01 февруари 2023 14:00
Място:
УНСС, зала 3039
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидат-докторантските конкурси

към катедра „Управление“

за учебната 2022/2023г.,

ще се проведат

на 01.02.2023г. /сряда/,

от 10.00 часа, в зала 3039