Катедра "Управление"

Държавен изпит - октомври 2022

петък, 17 септември 2021 11:55 /
Начало:
петък, 07 октомври 2022 11:00
Край:
събота, 08 октомври 2022 13:00
Място:
УНСС и Online в MS Teams
Подробности:

ВАЖНО ЗА ОКС-БАКАЛАВЪР

 

1. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ за ОКС-Бакалавър - редовно обучение ще се проведе на 07.10.2022г. /петък/ от 11.00 часа в Тестовия център на УНСС.

2. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и  “Мениджмънт и администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение София - ще се проведе ОНЛАЙН на 08.10.2022г. /събота/ от 10.00 часа.

3. Държавният изпит на студентите от специалност “Бизнес администрация“ и “Мениджмънт и администрация“ за ОКС-Бакалавър - дистанционно обучение - Хасково - ще се проведе ОНЛАЙН на 08.10.2022г. /събота/ от 10.00 часа.