Катедра "Управление"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

петък, 19 април 2019 13:21 /
Начало:
сряда, 03 юли 2019
Край:
събота, 06 юли 2019
Място:
УНСС
Подробности:

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС- МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 03.07.2019г..

  • защита за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ ще бъде в зала 2093, от 13.00 часа;
  • защита за специалност „Бизнес администрация“ със специализация „Бизнес комуникации“ ще бъде в зала 2094 от 13:00 часа;
  • Краен срок за предаване на дипломната работа на хартиен носител с подписана първа страница от научния ръководител и CD с надписани три имена, факултетен номер и тема - 21.06.2019г.
  • Изготвяне на рецензии - от 24.06.2019г. до 01.07.2019г.
  • Раздаване на рецензии - 02.07.2019г. в каб.1047 от 9.00 до 15.00 часа.

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ще бъде на 04.07.2019г., за специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ в зала 1085 от 10:00 часа.

 

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ през м.юли 2019г. за ОКС-МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ХАСКОВО ще бъде на 06.07.2019гза специалност „Бизнес администрация“ и специалност „Бизнес администрация“ със специализация “Висш мениджмънт“ в зала 404 (РЦДО-Хасково) от 13:00 часа.