Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: четвъртък, 27 февруари 2020 21:10

Контакти

Доц. д-р Мария Воденичарова

зам. председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics

Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/

тел. +359 888 650 602

Email: mvodenicharova@unwe.bg