Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

сряда, 25 април 2018 13:46

Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие и в седмото издание на традиционната за факултета „Икономика на инфраструктурата“ международна научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в УНСС на 24.04.2018 г. Те представиха пред аудиторията своите научни доклади, фокусирани върху възможностите за прилагане на съвременни практики в областта на логистиката в България. В дискусията активно се включиха преподаватели и студенти, присъстващи на заседанието, подбудени от актуалността и практическата насоченотст на темите на презентираните доклади.

В рамките на второто заседание на секцията, посветена на логистичната проблематика, бяха изнесени доклади в областта на: обратната логистика; градската логистика; комбинираните превози и транспортната политика на Република България. Модератори бяха докторант Елеонора Спасова и ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика“.

kl1.png

Студенти и докторанти от Катедра „Логистика“ заедно с ас. д-р Мирослав Стефанов

Георги Михайлов, студент в ІV-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, разкри теоретичните и практическите аспекти на концепцията за обратна логистика, като предложи ценни идеи за по-ефективното управление на обратните материални потоци. Докладът на Георги Михайлов предстои да бъде представен и в конкурса на инициативата на катедра „Логистика“ към УНСС – „Мениджър логистика за един ден“, която тази година ще се проведе съвместно с Кауфланд България.

2.jpg

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, връчва сертификат за участие в конференцията на Георги Михайлов – студент от 4-ти курс в специалност „Бизнес логистика“

Янита Кръстева, студентка в 3-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, очерта основните предизвикателства пред транспортната политика на Република България, отчитайки основните национални приоритети и мерки в областта.

kl3.jpg

Докторант Елеонора Спасова и ас. д-р Мирослав Стефанов като модератори в една от секциите на научната проявата по време на представянето на Янита Кръстева

Андрей Илчев, студент в III-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, запозна аудиторията със съвременните тенденции в градската логистика в борбата срещу замърсяването и глобалното затопляне.

kl4.jpg

Андрей Илчев (в дясно) по време на представянето на своя доклад

Георги Петков, студент в III-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, представи насоки за целесъобразно използване на технологиите за комбинирани превози в България.

kl5.jpg

Георги Петков (в дясно) по време на представянето на своя доклад

Конференцията, която за седма поредна година осигури възможност за изява на студенти и докторанти, завърши с официално връчване на сертификати за участие в научния форум и обща снимка на организаторите и участниците в него.

kl6.jpg

Организаторите и участниците по време на заключителната част на конференцията

Галерия снимки от Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна  ...