Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шестата международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

петък, 12 май 2017 13:54

          Катедра „Логистика“ участва в шестото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която се проведе в УНСС. Представители бяха излъчени от квотата на студентите на специалност „Стопанска логистика“ и докторантите.

          Даниела Дечева, докторант в катедра „Логистика“, в своя доклад представи класификация на логистичните разходите и разкри съществените им особености, в етапа на фактическото производство на хляб.

      logistics_2b752_111.jpg

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ връчва сертификат за участие в конференцията на докторант Даниела Дечева

       Второто заседание на секция 2 бе посветено на логистиката и сигурността. Модератори бяха докторант Даниела Дечева и ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика“. Представени бяха доклади, които кореспондират с актуални тенденции в областта на:

  • Веригите на доставки;
  • Управлението на риска;
  • Сигурността, в т.ч. в енергетиката;
  • Хуманитарните кризи.

       logistics_2b752_112.jpg

Докторант Даниела Дечева и ас. д-р Мирослав Стефанов като модератори в една от секциите на научната проявата

       Цветелина Костова, студент в ІV-ти курс от специалност „Стопанска логистика“, разкри главните аспекти на влиянието на индустрия 4.0 върху глобалните вериги на доставките. В доклада бяха очертани предизвикателствата пред организацията на логистичните дейности и изграждането на ефективни логистични вериги, в контекста на тенденциите в епохата на Четвъртата индустриална революция.

      logistics_2b752_113.jpg

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ връчва сертификат за участие в конференцията на Цветелина Костова

          Моника Дикова, студент в ІІІ-ти курс от специалност „Стопанска логистика“ представи възможности за подобряване на фирмените резултати при управлението на веригата на доставките.

      logistics_2b752_114.jpg

Моника Дикова (втората в ляво) сред останалите участници във форума

         Участието на катедра „Логистика“ в шестото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти под надслов „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите и познанията им в актуални аспекти на научното познание и подкрепа на младите учени, по техния път към постигане на високи научни постижения.

    logistics_2b752_115.jpg

Организаторите и участниците по време на заключителната част на форума

Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ осигури възможност за изява на 41 участника от УНСС, университети от България, Европа и други части на света, които представиха 40 доклада. Форумът създаде възможност за обмен на знания, добри практики и дискусия по актуалните проблеми на развитието на инфраструктурата, като фактор за развитие на транспорта и енергетиката, логистиката, търговията, отбраната и сигурността, туризма и комуникациите.

 

                                

Галерия снимки от Студенти и докторанти от специалност „Стопанска логистика“ взеха участие в Шеста ...