Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция в рамките на дисциплината „Информационни системи в логистиката“ пред студенти от четвърти курс

петък, 07 май 2021 9:30

На 20.04.2021 г. се проведе поредната открита лекция в рамките на дисциплината „Информационни системи в логистиката“ пред студенти от четвърти курс.  Гост-лектор беше г-н Кирил Лудачки, който е мениджър „Логистика и транспорт“ в EBAG.bg.

На лекцията се поставиха акценти върху бъдещето на електронната търговия, както и на особености на логистиката на хранителни продукти. В края на срещата Кирил Лудачки сподели и своите виждания за успешното кариерно развитие в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Галерия снимки от Открита лекция в рамките на дисциплината „Информационни системи в логистиката“ п ...