Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция "Електронната търговия в България – състояние, трудности, възможности"

понеделник, 19 април 2021 11:22

На 13.04.2021 г. се проведе открита лекция на тема “Електронната търговия в България – състояние, трудности, възможности” с гост-лектор Александра Миладинова, основател на Pixenity Studio, предлагащо услуги по изграждане и поддръжка на уеб сайтове и електронни магазини, графичен и предпечатен дизайн и др.

По време на лекцията Александра Миладинова, която е и възпитаник на катедра „Логистика и вериги на доставките”, представи на студентите различни моменти, касаещи статистики за е-търговията през 2020 г., законодателни и регулаторни изисквания, роля на куриерите, особености на конкуренцията, както и интеграция и автоматизация на логистичните процеси.

    

На срещата бяха представени и функционалности на реални интернет магазини, като акцентът беше поставен на особеностите на управлението на логистичните процеси.

Галерия снимки от Открита лекция  "Електронната търговия в България – състояние, трудности, възмож ...