Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обучение
Обновено: сряда, 03 май 2023 11:52

Академични наставници и студенти отговорници за ОКС Магистър, ОКС Бакалавър и ОНС Доктор

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“

КУРС

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

I

Доц. д-р Мария Воденичарова

[email protected]

Димитър Бояджиев

Стойчо Паронов

[email protected]

[email protected] 

II

Гл. ас. д-р Лиляна Михова

[email protected]

Тереза Мичева

Мария Магдалена - Лазарова

[email protected]

[email protected]

III

Гл. ас. д-р Петя Филева

[email protected]

Моника Христова

Илиян Петков

[email protected]

[email protected]

IV

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

[email protected]

Илиян Ненчев

Моника Стойнева

[email protected]

[email protected]

 

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОСТ – „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Гл. ас. д-р Петя Филева

[email protected]

Васил Тричков

Рикардо Валенте

 [email protected]

[email protected]

 

ОКС „МАГИСТЪР“

СПЕЦИАЛНОС – „ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-СТУДЕНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

[email protected]

Роберто Величков

Радислава Иванова

[email protected]

[email protected]

 

 

ОНС „ДОКТОР“

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Проф. д-р Мирослава Раковска

[email protected]

Даниел Павлов

Ани Метиева

[email protected]

[email protected]