Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: петък, 28 февруари 2020 11:30

Организационен комитет

Проф. д-р Мирослава Раковска – Зам-ректор по по учебната дейност, УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика

Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам.-декан по научноизследователската дейност и член на УС на Българска асоциация по логистика

Доц. д-р Иванка Корбанколева – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Доц. д-р Милчо Толев – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Доц. д-р Николай Драгомиров – катедра „Логистика и вериги на доставките“, член на УС на Българска асоциация по логистика

Гл.ас. д-р Стиляна Стратиева – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Мирослав Стефанов – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Лили Михова – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Петя Филева – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Елеонора Спасова – докторант, катедра „Логистика и вериги на доставките“