Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика

петък, 19 април 2019 14:38

В рамките на инициативата на катедрата СРЕЩНИ БИЗНЕСА – БЪДИ УСПЕШЕН В ЛОГИСТИКАТА по дисциплината „Управление на качеството в логистиката“ с титуляр доц. М. Воденичарова  се проведе поредното изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в 3PL организация. Домакин на студентите от 3ти курс и на магистрите от специалност Бизнес логистика беше фирма DB Schenker.

ш1.jpg

По време на обучението бе представена дейността на фирмата. С конкретни примери бе онагледено координирането на доставките към клиенти на дребно, търговски канали и потребители.

ш2.jpg

Студентите имаха възможност на място  да научат за доставката на готова продукция до дистрибуционния склад, където се извършва етикетиране и сортиране, сливане при транзит, локализация, изпитване/контрол на качеството, окомплектоване/комбинирано опаковане на продукти и преопаковане. Те разгледаха отдел Логистика и складовата база в гр. Божурище и научиха за иновативните решения при управление на веригата на доставките и за системата 5S, която прилага фирмата; запознаха се с реализацията и експлоатацията на складовете за готова продукция, крос докинг/сливане в транзитни центрове.

ш3.jpg

Галерия снимки от Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика ...