Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Представители от MW Logistica с открита лекция за студентите от 3 курс, Бизнес логистика

понеделник, 15 април 2019 10:13

На 18 Март 2019г. се проведе окрита лекция пред студентите от 3ти курс от специалността "Бизнес логистика". Гост- лектори бяха Даниел Йорданов (ръководител продажби),  Олга Василевска (управител), Кичка Дянкова (спедитор),  Владислав Стоянов (търговски представител) от MW Logistica . 

Екипът представи организацията и структурата на системните групажни превози, извършвани с автомобилен транспорт в рамките на Европа.

Под формата на практически казуси и задачи бъдещите логистици се включиха активно в изчисляване на различни параметри и схеми на превози във връзка с ценообразуването при групажен автомобилен транспорт.

file3.jpeg

file2.jpeg

file1-2.jpeg

Галерия снимки от Представители от MW Logistica с открита лекция за студентите от 3 курс, Бизнес л ...