Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Професионална реализация в областта на логистиката

вторник, 28 ноември 2017 10:43

logistics_48cf0_Infographic_Study of the professional realisation.png

Съвместно проучване на катедра „Логистика“ и Българската асоциация по логистика, проведено през юни 2017 г., разкрива тенденциите в професионалната реализация в областта на логистиката. Анкетирани са възпитаници на катедрата, които към момента на проучването са завършили своето обучение през периода 2014 – 2017 г. или все още се обучават в една от нейните специалности. Резултатите от проучването сочат:  бърза реализация по специалността – над 50 % се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в значително кратки срокове след завършването на съответното обучение; спад в дела на безработните (с около 6%); възнаграждение над средното за страната и др. 

Завършването на специалност на катедра „Логистика“ гарантира успешна професионална реализация на студентите[1]

Над 80 % от нашите възпитаници се реализират в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките и повечето от тях бързо заемат ръководни позиции в български и чуждестранни компании от различни сектори на икономиката.

Бърза реализация в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките

Възпитаниците на катедра „Логистика“ успяват бързо да се реализарат по специалността не само след успешното си завършване (39% от тях се реализират в рамките на 3 месеца след дипломирането), но и по време на своето обучение (56%).

logistics_48c5e_шьфв 1-1.png

Възнаграждение над средното за страната

Заплатите на 74% от студентите са над средното за страната, като ¼  получават месечно възнаграждение над 2000 лв.

 logistics_48c5e_шьфв3.png

 

50 % заплатите в производствения сектор над 2000 лв.

Спрямо търговския сектор и сектор „Транспорт, спедиция и складови услуги“ производственият се откроява с най-голям дял на заплатите над 2000 лв. – 50 %.

 logistics_48cf0_табл1.png

 [1] Проучването е проведено със съдействието на Българска асоцация по логистика

Прикачени файлове:

application/msword 1_Paper_Study of the professional realisation_final_UNWE.doc - 229 KB

Галерия снимки от Професионална реализация в областта на логистиката ...