ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука" - Изпращане на доклад