Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВАЖНО! ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. октомври 2023г.

вторник, 25 юли 2023 15:52 /
Начало:
понеделник, 09 октомври 2023 9:00
Край:
понеделник, 09 октомври 2023 13:00
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

Защитата на дипломни работи през есенната държавна изпитна сесия  ще се проведе на 09.10.2023 г. от 9.00ч., за студентите от специалности „Стопанска логистика“, “Бизнес логистика” , "Бизнес логистика и вериги на доставките", „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна степен магистър

До 28.09.2023г., в учебен отдел Магистър е необходимо да заявите  желанието си да се явите на защита, за да бъдете включени в протокола, като предоставите на място 2 снимки паспортен формат, 1бр. заглавна страница на ДР и служебна бележка от библиотеката на УНСС.

Период за предаване на дипломните работи е 18.09. - 26.09.2023гВ този срок е необходимо да представите в к. 4050  и два екземпляра от дипломната работа на хартия и един екземпляр на електронен носител, който може да да бъде изпратен на E-mail: [email protected]/.

Защитата на дипломни работи ще се проведе присъствено в зала 3031.

Пожелаваме ви щастливо и ползотворно лято!