Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия м. юни 2021г.

сряда, 17 март 2021 13:05 /
Начало:
сряда, 30 юни 2021 9:00
Край:
сряда, 30 юни 2021 12:00
Място:
Подробности:


Уважаеми дипломанти,

  • Държавният изпит за лятната сесия на студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.  Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 17 юни 2021г., за да бъдете включени в протокола.
  • Защитата на дипломни работи за лятната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9.00 часа.   

  • Срокът за предаване на дипломните работи е 08.06 - 17.06.2021г.  В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 17.06.2021г./, моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от дипломната работа на хартия и един екземпляр на електронен носител, /който може да бъде изпратен и на  E-mail: egabrovska@unwe.bg/.

  • Държавният изпит и защитата на дипломни работи ще бъдат проведени присъствено.

    Държавният изпит ще се проведе в зала 2005.

    Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 4052.

Бъдете здрави!

Прикачени файлове:

image/png logo_logistics-30Y-bg.png - 61 KB