Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Информационна среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези

вторник, 02 юни 2020 8:26 /
Начало:
вторник, 02 юни 2020 16:00
Край:
вторник, 02 юни 2020 16:00
Място:
MS Teams
Подробности:

Информационна среща със студенти за провеждането на ОЛАЙН държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведе в MS Teams.

Ще бъдат разяснени детайли по подготовка на материалите на студентите за предаване, подготовката и провеждането на ОНЛАЙН тестовете, защити на дипломни проекти и магистърски тези.

Включване в срещата в MS Teams