Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: вторник, 18 юни 2019 7:09

Предстоящи защити

Кандидат Виолета Красимирова Игнатова - Стоицева
Защита 20.06.2019 г. от 15.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Методи за предоставяне на self-service възможности в BI системи

Кандидат Снежина Георгиева Лазарова
Защита 20.06.2019 г. от 13.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори за резултатност

Кандидат Габриела Димитрова Наскова
Защита 21.06.2019 г. от 11.00 часа в зала 2032-А на УНСС
Тема Проектиране на модел от ключови индикатори за финансово управление на публични организации