Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 8:41

Консултативен съвет

Bootstrap Example

Консултативният съвет към катедра "Информационни технологии и комуникации" е създаден с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда.

Членовете на този съвет ще участват в общи инициативи като:

 • Обсъждане на нови учебни планове и програми за обучение в бакалавърски и магистърски специалности.
 • Предложения за теми за дипломни работи и участие в публичната им защита.
 • Участие в учебния процес, чрез майсторски класове или други форми.
 • Реализиране на съвместни изследователски и приложни проекти.
 • Студентски стажове.
 • Съвместна организация на конференции, официални събития и специализирани семинари и обучения.
 • Съвместни срещи със студенти за насоките на тяхното професионално развитие и други.

Участниците в консултативния съвет са:

sap
microsoft
scalefocus
dware
team_vision
flowminds
team_vision
stone_computers

intelligent systems

intelligent systems

IPSOS

intelligent systems

Всяка бизнес организация, която желае, може да се присъедини към Консултативния съвет за сътрудничество към катедра „Информационни технологии и комуникации“ на УНСС.

От името на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС:

 • Проф. д-р Камелия Стефанова (ръководител на катедрата)
 • Доц. д-р Ваня Лазарова
 • Доц. д-р Александрина Мурджева
 • Гл.ас. д-р Веска Михова
 • Гл.ас. д-р Митко Радоев