Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Магистърски програми
Обновено: понеделник, 24 август 2020 12:59

Големи данни и изкуствен интелект