Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Четирима студенти от УНСС със сертификати за "Администратор на облачни услуги - Microsoft Share Point"

четвъртък, 19 май 2016 13:14

Университетът за национално и световно стопанство съвместно с „Майкрософт България“ организира за пръв път от началото на учебната 2015/2016 година обучение на студенти от първи курс – поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, процес по сертификация за администратори на облачни услуги.

В края на обучението беше проведен изпит за сертифициране, който бе положен успешно от четирима студенти: Валентин Василев, Ева Каркаликова, Симеон Симеонов и Михаил Сотиров. Поради уникалността на техните умения те ще бъдат ангажирани съвместно с „Майкрософт България“ в управлението и поддържането на подсистеми в облачните среди на училища в системата на Министерството на образованието и науката.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев поздрави четиримата студенти и им пожела нови успехи.

Виж повече

Галерия снимки от Четирима студенти от УНСС със сертификати за "Администратор на облачни услуги -  ...