Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации"

четвъртък, 08 юли 2021 15:49 /
Начало:
вторник, 12 октомври 2021 8:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 12.10.2021 от 8.00 - ИЗПИТЕН ТЕСТ. 
  • 12.10.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 27.09.2021. 

Допълнителна информация може да намерите в ТУК