Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Държавен изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации"

неделя, 29 ноември 2020 19:36 /
Начало:
четвъртък, 25 февруари 2021 8:00
Край:
четвъртък, 25 февруари 2021 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика и комуникации", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 25.02.2021 от 8.00 - ОНЛАЙН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 
  • 25.02.2021  - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в начален час, определен от изпитната комисия
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 11.02.2021. Изпращане на материали на рецензент 13.02.2021

Допълнителна информация може да намерите в ТУК