Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Защита на магистърски тези специалност "Бизнес информатика"

петък, 23 ноември 2018 11:38 /
Начало:
вторник, 05 март 2019 8:00
Край:
вторник, 05 март 2019 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на специалност "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" ще се проведе на 05.03.2019 от 8.00 часа.

Залата и редът на явяване ще бъде обявен в деня на провеждане.

Срок за предаване на магистърски тези в катедрата 11.02.2019. Срок за изпращане на материали на рецензент 15.02.2019.