Катедра "Информационни технологии и комуникации"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър"

петък, 23 ноември 2018 11:32 /
Начало:
вторник, 05 март 2019 8:00
Край:
вторник, 05 март 2019 15:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит на специалност "Бизнес информатика с преподаване на английски език", ОКС "Бакалавър" ще се проведе както следва:

  • 05.03.2019 от 8.00 - ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТЕН ТЕСТ. 
  • 05.03.2019 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане.
  • Срок за предаване на дипломни проекти в катедрата 11.02.2019. Изпращане на материали на рецензент 15.02.2019.