Катедра "Международни отношения"

Обновено: петък, 20 юли 2018 17:12

Научни прояви, организирани от катедрата

(2008) Международна научна конференция. Балканските национализми в процесите на европейска интеграция в Югоизточна Европа. НИД 21.03 ДФП-1/2008. Ръководител: А. Първанов. Участници: М. Бакалова, Б. Вълчев.

 (2008) Международна научна конференция. Независимо Косово: предизвикател-ства пред политиката на сигурност на ЕС и България. НИД 21.03 НП-13/2008. Ръководител: И. Дамянов. Участници: Г. Генов, Д. Динков, А. Първанов, Б. Младенов, А. Георгиев, Г. Чанков, М. Бакалова.

 (2009) Международна научна конференция. 20 години преход и промени - проблеми на външната политика и сигурността. НИД 21.03 НП-18/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: Г. Генов, Д. Динков, А. Първанов, Б. Младенов, Е. Василева, Г. Чанков, М. Бакалова, С. Асенов, Б. Вълчев, П. Ралчев, Е. Йонева.

  (2010) Първи форум за обществени науки; Глобализацията и кризата: социално-икономически проекции и предизвикателства. НИД 21.03 НП-16/2009. Ръководител на Панел 3: А. Георгиев. Участници: Г. Генов, А. Гочев, Д. Динков, Б. Вълчев.

 (2011) Юбилейна научна конференция. Критичен анализ на външната политика на България след 1997 година. По НИД 21.03-32/2009. Ръководител: И. Дамянов, А. Георгиев. Участници: Г. Генов, А. Гочев, Д. Динков, Е. Василева, Г. Чанков, М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев, Е. Йонева.

 (2012) Научна конференция. Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз. По НИД 21.03-29/2009. Ръководител: Д. Динков. Участници: Е. Василева, М. Бакалова, Б. Вълчев, П. Ралчев, Е. Йонева.

 (2012) Научна конференция. Кадрово осигуряване на външната дейност на България. НИД НП-5/2012. Ръководител: А. Георгиев. Участници: Г. Генов, А. Гочев, Д. Динков, Г. Чанков, М. Бакалова, П. Ралчев, Е. Йонева.

 (2013) Юбилейна научна конференция. Стефан Бобчев - учен, дипломат, държавник. НИД НП-17/2013. Ръководител: А. Георгиев. Участници: Г. Генов, Д. Динков, И. Дамянов, М. Бакалова, П. Ралчев, С. Асенов, Е. Йонева.

(2016) Юбилена научна конференция. 40 години катедра и специалност "Международни отношения".

(2017) Годишна научна конференция. Европейски разногласия и световен хаос. НИД НП-18-2017. Ръководител: А. Георгиев. Уастници: колектив

(2017) Научна конференция с международно участие. „Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“. Ръководител: Боян Хаджиев. Участници: Г. Генов, А. Георгиев, П. Ралчев, Б. Вълчев, Д. Динков