Катедра "Международни отношения"

Обновено: вторник, 24 юли 2018 11:33

Контакти

Административен секретар  Соня Кушлева

Телефон: 02/ 8195333

e-mail: diradmmo@unwe.bg

Кабинет: 3080


Научен секретар − доц. д-р Антонина Хабова

е-mail: a.habova@unwe.bg

телефон: 02/ 8195336

Кабинет: 1086