Катедра "Международни отношения"

Обновено: петък, 20 юли 2018 17:01

Конференции и семинари

Катедрата организира и участва в разнообразни научни форуми, както в България, така и в чужбина.