Катедра "МИО и бизнес"

Гл. ас. Моралийска взе участие в национална дискусия на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19"

вторник, 16 февруари 2021 0:00
Гл. ас. д-р Моника Моралийска от катедрата взе участие в национална дискусия на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19".
Семинарът беше организиран от Съюза на икономистите в България и секция “Социология“ на Съюза на учените в България, и се проведе онлайн в платформата Zoom.
Д-р Моралийска представи въздействието на две от инициативите на настоящия стълб за социални права на ЕС върху България - приетата през 2019 г. от Европейския парламент директива за баланс между личния и професионалния живот и предложената от Европейската комисия директива за минималната заплата в ЕС, като темата предизвика интересна дискусия.
В събитието взеха още участници от УНСС, Институтът за икономически изследвания и други институти на БАН, КНСБ и др., като представените и обсъдени теми включваха различни аспекти от социално-икономическото въздействие на пандемията от Ковид 19, сред които ефектите й върху доходното и образователно неравенство, пазара на труда, онлайн и професионалното обучение, здравеопазването, индустрията и глобалните стойностни вериги.

Галерия снимки от Гл. ас. Моралийска взе участие в национална дискусия на тема: „Социално-икономич ...