Катедра "МИО и бизнес"

Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“

вторник, 15 декември 2020 0:00
Д-р Маргарита Иванова, асистент в нашата катедра, е сред лауреатите в тазгодишното девето издание на академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“. Със своето изследване на тема: „Икономическата политика на България за малки и средни предприятия в условията на криза“, д-р Иванова е победител в направление „Икономическа политика на България“.
Другите двама отличени също са от УНСС:
?? В направление „Глобална икономика и/или международни финанси“ наградена е Камелия Пенкова, докторант в катедра „Финанси“, УНСС, за разработката й на тема: „Интернационализацията на китайската валута ренминби – политики и развитие“
?? а в направление „Икономически измерения на устойчивото развитие“ победител е Радослав Пашов, задочен докторант към Катедра „Икономика на природните ресурси“, УНСС, за неговия труд на тема: „Изследване на генезиса на формиране на социалното предприятие като икономическа категория, неговите характеристики и място в икономическата система, които го детерминират като успешна форма на „устойчивата икономика“ и „устойчивото развитие“.
За конкурса
Наградата „Д-р Иванка Петкова” е основана през 2012 г. и е насочена към докторанти и млади научни работници, чиито интерес и разработки са в сферата на актуалните процеси на международните финанси. Наградата е учредена в памет на д-р Иванка Петкова, основател на Институт за икономическа политика / Economic Policy Institute; дългогодишен преподавател в Техническия университет, София, Висшето училище по застраховане и финанси, София и Универститета за национално и световно стопанство, София; автор на десетки статии и научни доклади в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова е заместник-председател на борда на директорите на Българската фондова борсам а от 2001 до 2004 г. е посланик на Република България в Швейцарската конфедерация с основен принос за премахването на визовите ограничения за български граждани за страната.

Галерия снимки от Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в а ...