Катедра "МИО и бизнес"

Новини от -и месец 11, 2020 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Наш преподавател участва в „Европейската нощ на учените“ 2020

27.11.2020 г. 00:00:00 ч.

Студентите от специалност „МИО“, трети курс участваха в решаването на практически казус с Консула по икономическите въпроси на България в Германия

18.11.2020 г. 15:38:00 ч.

Открит е конкурсът за ОНС "Доктор"

4.11.2020 г. 16:12:42 ч.

Юбилеен сборник на Катедра "МИО и бизнес"

4.11.2020 г. 16:06:55 ч.

Награждаване на победителите в студентското състезание за есе

4.11.2020 г. 16:02:57 ч.

Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО"

4.11.2020 г. 15:54:32 ч.

Съвместна конференция с г-жа Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, на тема: "България в Еврозоната - възможности и предизвикателства"

4.11.2020 г. 15:48:40 ч.

Ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен гостува на студентите в специалност МИО

4.11.2020 г. 15:47:11 ч.

СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

4.11.2020 г. 15:45:13 ч.

Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

4.11.2020 г. 15:42:37 ч.