Катедра "МИО и бизнес"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Гл. ас. д-р Моника Моралийска взе участие в 29-тата конференция на Eurasia Business and Economics Society в Лисабон, Португалия

14.10.2019 г. 00:00:00 ч.

Преподаватели и докторанти от Катедрата взеха участие в XV-тата Международна научна конференция на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа

3.10.2019 г. 00:00:00 ч.

Проф. Димитър Хаджиниколов беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан

2.10.2019 г. 00:00:00 ч.

Откриване на новата учебна година за студентите по МИО

30.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Успешно защитен дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка"

16.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Доц. Паскал Желев участва в програмата „Топ Мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан

15.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Лекция "Трансферно ценообразуване-общи положения и практика в България"

20.4.2019 г. 15:50:37 ч.

Доц. Паскал Желев ще представлява български икономически университети в борда на международна асоциация

5.4.2019 г. 00:00:00 ч.

Наш преподавател проведе семинар в Университета на Евора (Португалия)

11.2.2019 г. 00:00:00 ч.

Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет

29.11.2018 г. 00:00:00 ч.