Катедра "МИО и бизнес"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

4.11.2020 г. 15:45:13 ч.

Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева

4.11.2020 г. 15:42:37 ч.

Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети

4.11.2020 г. 15:31:37 ч.

Започна приемът в магистърската програма "Международни икономически отношения"

19.8.2020 г. 00:00:00 ч.

Докторантът от нашата катедра Мартин Петков беше избран за представител на Студентския съвет в новия Съвет на настоятелите на УНСС

24.6.2020 г. 00:00:00 ч.

Практическо онлайн обучение с банка ОББ

11.6.2020 г. 00:00:00 ч.

Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език

5.2.2020 г. 16:05:01 ч.

Преподаватели от Катедрата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи с представители на банка ОББ

28.1.2020 г. 15:22:16 ч.

Преподаватели от Катедрата участват в международния проект EXPOVET - Joint VET Course for Export Experts

10.1.2020 г. 00:00:00 ч.

Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай

20.12.2019 г. 00:00:00 ч.