Катедра "МИО и бизнес"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc

Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“

15.12.2020 г. 00:00:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи

7.11.2018 г. 00:00:00 ч.

Гл. ас. д-р Моника Моралийска взе участие в 29-тата конференция на Eurasia Business and Economics Society в Лисабон, Португалия

14.10.2019 г. 00:00:00 ч.

Гл. ас. Моралийска взе участие в национална дискусия на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19"

16.2.2021 г. 00:00:00 ч.

Гост лекция на Консула по икономическите въпроси на България в Германия

1.12.2020 г. 20:46:58 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“

30.10.2019 г. 00:00:00 ч.

Докторантът от нашата катедра Мартин Петков беше избран за представител на Студентския съвет в новия Съвет на настоятелите на УНСС

24.6.2020 г. 00:00:00 ч.

Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим

25.11.2019 г. 00:00:00 ч.

Доц. Паскал Желев участва в програмата „Топ Мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан

15.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Доц. Паскал Желев ще представлява български икономически университети в борда на международна асоциация

5.4.2019 г. 00:00:00 ч.