Катедра "МИО и бизнес"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие

Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“

19.10.2018 г. 00:00:00 ч.

Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“

26.10.2018 г. 00:00:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи

7.11.2018 г. 00:00:00 ч.

Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет

29.11.2018 г. 00:00:00 ч.

Наш преподавател проведе семинар в Университета на Евора (Португалия)

11.2.2019 г. 00:00:00 ч.

Доц. Паскал Желев ще представлява български икономически университети в борда на международна асоциация

5.4.2019 г. 00:00:00 ч.

Лекция "Трансферно ценообразуване-общи положения и практика в България"

20.4.2019 г. 15:50:37 ч.

Доц. Паскал Желев участва в програмата „Топ Мениджмънт“ на Министерството на образованието и науката на Република Казахстан

15.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Успешно защитен дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка"

16.9.2019 г. 00:00:00 ч.

Откриване на новата учебна година за студентите по МИО

30.9.2019 г. 00:00:00 ч.