Катедра "МИО и бизнес"

Изнесено обучение на наши студенти в Народното събрание

петък, 29 ноември 2019 0:00

На 25.11.2019 г. беше проведено изнесено обучение на студенти от трети курс, специалност "МИО", по дисциплината "Европейска икономика". В обучението участваха д-р Стоян Нейчев, преподавател от катедрата, и гост-лектор г-н Дончо Стоименов, старши експерт в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката ????.

Сред обсъжданите теми бяха обхватът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и възможностите, които тя предоставя за подобряване състоянието на националното стопанство като част от европейската икономика, както и някои конкретни проекти от различно значение за стопанството, финансирани от тази програма. По-конкретно:

? Проект от стратегическо значение - газовият интерконектор "Гърция-България" и неговото влияние върху конкурентоспособността на националната икономика от гледна точка осигуряване на диверсификация на източниците на доставки с последваща конкуренция в цените на газа;

? Проект в областта на научно-изследователската и развойна дейност "София Тех Парк" и основните му цели и задачи, вкл. изградената в него инфраструктура, даваща възможност на фирми и научни звена да създават и изследват иновативни продукти;

? Проект, който е единствен по рода си в Централна и Източна Европа, свързан с провеждане на научни изследвания чрез създаване на парадигми, при които едновременно се комбинират невроикономиката и невромаркетинга - изследване на активацията на мозъка в различни негови дялове при прилагане на различни симулации (стоки; действия при игра на борсата с реални и виртуални пари; ситуации при шофиране и др.). Проектът изследва поведението на участниците по възможно най-съвършения от гледна точка науката метод, а именно активация на дялове на мозъка, отговорни за склонност към радост, смущение, агресивно поведение и др. Резултатите от него показват на производители или институции нагласата на изследваните към посочените примерни симулации;

? Проект за разработване и внедряване на напълно нов модел и с различна философия шини при счупвания на крайници. Те са създадени по начин, по който напълно да се избегнат негативни странични ефекти като сърбеж на кожата, възпаления и др. В рамките на представянето на проекта (същият е изпълняван в гр. Враца) акцент се постави върху ролята на фондовете на ЕС върху развитието на най-бедния регион в Европейския съюз, а именно Северозападния региона на България.

Бяха представени и други проекти, вкл. възможностите за финансиране, които програмата предоставя за лицата под 29 години с оглед възрастовата група на участниците в събитието ??‍+???‍>???‍????‍??.

В рамките на посещението представител на Народното събрание разведе студентите в сградата, а теоретичната част от посещението беше проведена в пленарна зала.

Галерия снимки от Изнесено обучение на наши студенти в Народното събрание ...