Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: сряда, 02 декември 2020 12:27

Защита на магистърска теза

Студентите завършват своето обучение в ОКС „Магистър” с разработване и защита на магистърска теза. Подробни правила за разработване на магистърска теза, както и примерни теми за някои от магистърските програми са представени в прикачените файлове.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила магистърски тези.docx - 143 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Теми магистърски тези УМП.docx - 21 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Теми магистърски тези МФБ.docx - 15 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Декларация за авторство.docx - 13 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Молба за защита.docx - 17 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Теми магистърски тези Форекс.docx - 14 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Теми магистърски тези Дигитален маркетинг.docx - 13 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Теми магистърски тези МИО и Международен мениджмънт.docx - 20 KB