Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: сряда, 08 май 2019 14:58

Държавен изпит

Специалности "Международни икономически отношения" и "Международни икономически отношения с преподаване на английски език" завършват с полагане от студентите на държавен изпит съответно на български и английски език.

Държавният изпит се провежда в електронен (компютърен) вариант или в писмен (хартиен) вариант. Продължителността на държавният изпит е два часа и тридесет минути (или общо 150 минути).

Подробно описание на правилата за провеждане на изпита, както и конспект за подготовка са представени в прикачените файлове.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила държавен изпит.docx - 19 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Конспект ДИ 2019.docx - 32 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document State Exam Topics 2019.docx - 32 KB