Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: сряда, 13 февруари 2019 17:17

Специалности в ОКС "Бакалавър"

Катедра МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми:
Международни икономически отношения и
Международни икономически отношения с преподаване на английски език

Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език обучението се осъществява изцяло на английски език. 

Завършилите тази специалност студенти се реализират много бързо на пазара на труда, тъй като имат отлична подготовка в специализирани области като международен бизнес, международен маркетинг, международен мениджмънт, международни финанси, притежават задълбочени общоикономически и управленски знания. Студентите получават и отлична подготовка по два чужди езика, което също е голямо предимство за тяхната професионална реализация.

Голяма част от завършилите специалността започват работа в международни компании като Кока-Кола, KPMG, Нилсен България, Лореал, Софарма АД и др., реализират се в държавната администрация, заемат високи държавни постове. Голяма част от нашите възпитаници създават и собствени успешни компании както в България, така и в чужбина.   

Прикачени файлове:

application/pdf Учебен план-специалност МИО.pdf - 232 KB

application/pdf Учебен план-специалност МИО на англ.език.pdf - 232 KB