Катедра "МИО и бизнес"

Обновено: четвъртък, 27 декември 2018 18:02

Контакти

Ръководител катедра

доц.д-р Миланка Славова, кабинет 3017, тел. 8195 345

Заместник-ръководител катедра

доц. д-р Васил Петков, кабинет 3030, тел. 8195 246

Административен секретар

Виолета Божкова, кабинет 3016, тел. 8195 345